UTEMILJÖ & UTFLYKTER  

På Sagan har vi nära till djur och natur. Vi behöver bara sätta på oss kläderna och gå ut genom dörren så är naturen där.

Utomhusaktiviteter är någonting som vi värderar högt och vi strävar efter att ha så stor del av dagen som möjligt utomhus.


  • Vårat mål med utomhusvistelserna är att: 

  • inspirera barnen att vara ute i skogen under alla årstider och väcka/stimulera deras intresse för djur och natur. 

  • ge dom en förståelse för hur de bör agera i en skogsmiljö på ett lämpligt sätt. De lär sig om trafiksäkerhet på vägen dit och hem. I skogen lär de sig att lyssna och vara uppmärksamma på oss vuxna och de andra barnen i gruppen. De lär sig att vara varsamma om vår natur och djuren som lever där. 

  • de ska utveckla sin grovmotorik i den kuperade och varierade terrängen som skogen erbjuder.  

  • tillsammans med barnen utforska och titta på olika insekter och växter samt lära sig namnen på olika arter. 

Sagan har en stor gård som är fylld med berg och skogsparti, stora gräsytor, trädgårdsland och fruktträd, gungor, lekställningar med rutschkanor och sandlådor.

Trädgårdslandet väcker barnens intresse för vad som behövs för att grönsaker och blommor ska växa och naturen på gården bjuder in till att de får lära sig om små djur och insekter.

Vi tar ofta fram luppar och förstoringsglas för att kunna ta en närmare titt på vad det är vi har framför oss.  

UTFLYKTER  

Vi gör flera utflykter under varje termin som är upptäckande inom natur, yrken och kultur.

KONTAKT

Kontakta oss gärna:

Föräldrakooperativet Sagan
Verdandivägen 2
137 70 Dalarö

08 501 516 84

info@sagan.nu